Tag Archives: เครื่องประดับ 925

เครื่องประดับวินเทจและ5สิ่งสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับเครื่องประดับคืออะไร?

คนส่วนใหญ่มองว่าเครื่องประดับ “วินเทจ” เป็นสินค้าที่มีอายุตั้งแต่ 50 ถึง 100 ปี บางวัยที่มีสไตล์เฉพาะตัวอาจนึกถึงวินเทจแม้ว่าเครื่องประดับในสมัยนั้นจะอายุไม่ถึงห้าสิบปีก็ตาม ตัวอย่างเช่น เครื่องประดับที่ทำขึ้นในทศวรรษ 1980 เป็นที่กล่าวขานในวงกว้างอันเนื่องมาจากรูปแบบยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเฉพาะในสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวินเทจเล็กน้อยและมักจะแสดงออกเช่นนี้